Biloppretting og lakkering på Lambertseter

Har du en bulk eller annen skade du vil reparere? Vi jobber raskt og til avtalt pris!

Vi bruker nå «Smart Repair»-metoden på små og mellomstore skader.

Tradisjonelle reparasjonsmetoder handler i stor grad om å erstatte eksisterende deler med nye. Det er mer kostbart og mer tidkrevende, noe som gjør at du sitter igjen med en høyere regning.

Det er her den store forskjellen ligger for Smart Repair. «Smart» er en forkortelse for «Small Medium Area Repair Technique» og innebærer at små og mellomstore områder repareres med en egen teknikk. Det er rett og slett en avansert småskademetode som koster mindre.